Cégtörténet

A kezdetek

A Quadro Byte-ot 1989-ben alapította négy magánszemély. A minimális tõkével induló cég saját fejlesztésû programjaihoz a kezdetektõl a lehetõ legteljesebb szolgáltatásra helyezi a hangsúlyt partnerei fele. Az elsõ sajátfejlesztésû programok még a gazdaság különbözõ területein tevékenykedõ ügyfeleket vették célba (számvitel, termelésirányítás, marketing, turisztika stb.), de már ekkor vezetõ szerephez jutottak a közétkeztetési területre fejlesztett QB-Élelem és a gyógyszerészeti területre kidolgozott QB-Pharma programokhoz kapcsolódó különbözõ és egyre bõvülõ modulokból álló rendszerek.

A kilencvenes évek második felében a tevékenység e két fõ területre szûkült, s a különbözõ gazdasági területeken megszerzett tapasztalat alapján a gazdálkodást és a dinamikus növekedést hatékonyan segítõ programok születtek.

 

 A növekedés évei

  

A korszerû technológia alkalmazásának és a fejlesztések hatására folyatódott a cég folyamatos növekedése, gazdaságilag és a foglalkoztatott szakemberek tekintetében is. A cég 2003-ban változatlan tulajdonosokkal saját erõbõl átalakult részvénytársasággá, s az új társasági formában is sikeres tudott maradni.

 

Az elsõ évtizedtõl mértéktartóan és sikeresen gazdálkodó Quadro Byte egyre jelentõsebb szakmai háttérrel és bõvülõ szolgáltatásokkal, finanszírozási lehetõségekkel stabilan végezte tevékenységét. A fõszerepet a korszerû informatikai és kommunikációs lehetõségek megvalósítása kapta.

A második évtizedtõl a rendkívül nagy szakmai tapasztalatnak és a speciális igények magas színvonalú kiszolgálásnak köszönhetõen a gyógyszerészeti és élelmezési területen is eredményesen növekedtünk.

 

A Quadro Byte nem csak informatikai értelemben biztosít hátteret, hanem a szakterületi szempontok szerint is partnerséget biztosít az adott tevékenységre specializálódott munkatársak segítségével. 

 

A sikert mi sem bizonyítja jobban, minthogy a felhasználók az értékesített programokhoz kapcsolódóan az esetek szinte száz százalékában teljes körû hátteret, eszközöket, finanszírozási támogatást, folyamatos felügyeleti támogatást stb.) igényelnek a Quadro Byte-tól.

A cég országos lefedettséggel biztosítja a rendszerek telepítését, oktatását, helyszíni és távfelügyeletét, eszközök akár bérletben történõ kihelyezését,  valamint a rendszerek folyamatos felhasználói igények szerinti fejlesztését, bõvítését. Mindezt folyamatosan törekedve a jövõben várható legkorszerûbb és megbízható eszközök, technológiák alkalmazására.

 

Jelenünk és jövõképünk

A több mint 25 év alatt kiforrott legjelentõsebb korszerû kommunikációs megoldásokkal létrehozott rendszerek mára komoly elismerést értek el szakmai körökben.

 

Jelenleg a cég egy békéscsabai részleggel mûködik a budapesti központ mellett. Jelentõs sajáterõs beruházással a folyamatosan bõvülõ dolgozói létszám mellett egy növekedési lehetõséget is biztosító korszerû munkahelyet, székhelyet kapott a Quadro Byte Zrt. 

 

Fejlõdésünkhöz nélkülözhetetlen, hogy folyamatosan szem elõtt tartsuk, a szüntelen tanulás, az innovatív megoldások kutatása és fejlesztése kulcskérdés, csak így lehetünk mind szakmai, mind társadalmi környezetben elismert és mértékadó vállalat.

 

Tudjuk; az embereket magas színvonalon szolgáló, nyitott cégek által lehet csak inspiráló, sokszínû és változatos a hazai piac, s a Quadro Byte Zrt. szeretne a jövõben is egy meghatározó szín lenni a palettán.

 

Stabilitásunkat, jelenlegi és jövõbeni sikereinket munkatársainak tudása, megbízhatósága és lelkiismeretes munkája eredményezi! A legnagyobb sikert mégis a gyarapodó ügyfelek száma és a régi ügyfelek, sok esetben 25 éve tartó bizalma jelenti!

  

Quadro Byte Zrt Adatvédelmi szabályzata