QB-Értékesítés

A program a következõ fõbb mûködési módokban használható:

 •  Menüs befizetés
 • A’la cartos étkeztetés, büféfogyasztás
 • A’la cartos étkeztetés online pénztárgépes verzióban

 

A QB-Értékesítés az étkezõk kártyás azonosítása mellett, vagy  anélkül, többféle norma és támogatási és kedvezmény rendszer egyszerû kezelését teszi lehetõvé.

Emellett a meglévõ QB-Élelem élelmezési rendszer esetén kiváltja az érintett területek napi létszám adatának rögzítését.


Természetesen különbözõ listák segítik a pénzügyi elszámolásokat, támogatás adóköteles részének kimutatását, forgalmi  adatok biztosítását. Használatával megoldható, hogy az étkezõ tetszõlegesen akár többféle területen, többféle támogatással  vagy egységárral fogyaszthasson.


Kétféle kiépítettségben üzemeltethetõ a rendszer:

Feltételezett mûködõ QB-Élelem rendszer mellett

A program önmagában biztosítja az értékesítéshez szükséges törzsadatokat (pl. fizetési módok, támogatások stb.), de a QB-Élelem programban megtervezett alapanyagokat, ételféleségeket használja az eladás során. Az eladott ételek és alapanyagok készletét az eladás automatikusan csökkentheti. Elõrendelésnél (menüs) névre szóló étkezõ nyilvántartás mellett megszûnik a napi étkezési (alkalmazotti) létszám felvitele a QB-Élelem programban, mivel az automatikusan átvételre kerül az értékesítési rendszerbõl.

QB-Élelem rendszer nélküli önálló mûködés  

A program önmagában is képes a legalapvetõbb QB-Élelem törzsek karbantartására. Ezekben a törzsekben kell megadni az értékesítésre kerülõ menüket, késztermékeket és alapanyagokat.

 

 

A program által karbantartott egyéb törzsek:

 • Menük, késztermékek, alapanyagok
 • a különbözõ normatípusok,
 • támogatási típusok kezelése,
 • a fizetési mód,
 • A személyek nyilvántartásában rögzíthetõ az étkezési típus, melyik tálalóhelyen étkezik, milyen módon fizet. Itt különböztetik meg a saját, a kötelezõ, illetve a külsõs dolgozókat.

 

A következõ fizetési módokat tudja kezelni a program:

 • Készpénzes: Vásárláskor, lemondáskor rögtön készpénzben egyenlíti ki az ellenértéket a dolgozó. A készpénzes forgalom azonnal megjelenik a pénztári naplóban.
 • Banki átutalás: Megrendelés után a program lehetõséget ad a pénzügyi osztály részére a dolgozó lakossági folyószámlájáról pénz levonására. Természetesen ehhez a dolgozónak a szükséges hozzájárulásokat meg kell adni.
 • Utólagos befizetés: Ebben az esetben a megrendelés és az igénylés ellenértékének kiegyenlítése idõben elkülönül. Így tehát a dolgozó leadja az igénylését, az esetleges lemondását, majd egy késõbbi idõpontban készpénzzel kifizeti a hátralékát
 • Elõleg kezelése: A dolgozó tetszõleges idõközönként befizetést eszközöl az élelmezési osztályon elõleg formájában. Ezt követõen az étkezéseket nyilvántartó jegyrendszer addig engedélyezi a dolgozó számára a fogyasztást, amíg a keretösszeg engedi.

 

A különbözõ étkezési normák karbantartása: a többféle normát a támogatás mértéke, a rezsi nagysága, ÁFA számítás  módja határozza meg. A következõ támogatási típusokat  különböztetjük meg, amelyek egymással kombinálhatóak:

 • Étkezésenkénti fix támogatás: Kötelezõ, nem kötelezett dolgozók (iskolások esetében 50%-os, 100%-os támogatású diákok) eltérõ támogatásának kezelése. Adómentesen adható keret figyelése, lista a keret túllépésérõl annak adóvonzatáról. Egy étkezésen belül megmondható a támogatás mértéke, melybõl havi rendelés esetén kimutatható milyen arányban  lépte túl az adóköteles részt
 • Havi keretfigyelés: Havi maximálisan felhasználható keret megadható, mely túllépésével teljesáron vásárolhatja meg a dolgozó az étkezést. Cafetéria keret alkalmazása esetén többféle havi keret figyelése.
 • Napi keretfigyelés: Napi maximálisan adható keret, mely bármely módon elkölthetõ (menü, a’la carte). Ezzel a támogatással ösztönözhetõ a  mindennapos étkezés igénybevétele.
 • A’la carte értékesítésnél beállítható, hogy az eladási ár hány százaléka adható támogatásként

 

 Menüs étkeztetés fontosabb beállítható tulajdonságai:

 • Rendelések, lemondások kezelése: itt történik a havi, illetve idõszakos igények felvitele, a lemondások kezelése.
 • Különbözõ menü, diétatípusok, kezelése támogatások, normák azonnali kimutatása.
 • Megrendelõk, számlák készítése. Készpénzes fizetés esetén számla, egyéb fizetési mód esetén megrendelõ készítése. Mindkettõ tartalmazza, hogy a dolgozó mely napokra rendelt, melyik étkezésnek mi az egységára, hány darab étkezést  vesz igénybe. Látható a fizetendõ összeg, az esetleges támogatás vagy rezsi mértéke és az ÁFA.
 • Esetleges reklamációk kezelése: A megrendelõket, számlákat utólagosan is ki lehet nyomtatni. Különbözõ listák segítségével egy dolgozóra lebontva meg lehet nézni a forgalmat.
 • Kártyaletiltások kezelése: Elvesztés esetén az adott kártyát le lehet tiltani, és másik kártyát kiadni
 • Kártyák készítése: Abban az esetben, ha rendelkezésre állnak a vonalkódos kártya gyártásához szükséges eszközök, akkor legyárthatók a különbözõ kártyák (személyre szóló, ideiglenes, vendégkártya). Chipkártya, diákigazolvány, egyéb belépõk kezelése hasonlóan biztosított.
 • A Quadro Byte Zrt-tõl is rendelhetnek vonalkódos egyedi dizájnú kártyákat.

 


Menüs tálalóhelyek információs és ellenõrzõ programja:

 • A jegypénztárban érvényesített és megvásárolt étkezési jegyek alapján, a tálalóhelyen történik a különbözõ menüféleségek kiadása.
 • Riasztja a kezelõt érvénytelen vagy már felhasznált ebédjegy azonosításakor.
 • Folyamatos információ a még kiadandó adagszámról menünként.
 • Betegek központi étkezõben történõ étkeztetése esetén támogatja az azonosítást.
 • Külön információs terminál biztosítható a megrendelõk részére, melyben megtekinthetõ a megrendelt menü típusa, tartalma.

 

A'la Carte étkeztetés fontosabb beállítható tulajdonságai

 

 • A’la carte étkezésnél is lehetséges a kártyás azonosítás mellett pénzügyi, támogatási kereteket figyelni személyre lebontva. A névnélküli értékesítés esetén nyugtaadási kötelezettséget hagyományosan összekapcsolt pénztárgéppel lehet teljesíteni.
 • Egyes pénztárgépek illesztésre kerültek, így  a napi árak, eladások nyomon követhetõek.
 • A programban beállítható a napi menü, melyet a különbözõ csoportokba sorolás segít (pl. üdítõk, desszertek).
 • Emellett megadható, hogy támogatás milyen mértékû az adott termékre, esetenként csoportokhoz rendelve (levesek 50%, üdítõ 0% támogatással vehetõ igénybe). Az A’la cartos értékesítés érintõképernyõ segítségével, gyorsabb, a grafikai felület látványosabb, reklám felületet is biztosít (pl. céglogó, stb.)
 • Többféle kedvezménykártya bevezetését támogatja rendszerünk.
 • A kedvezmények akár termékekre, idõszakokra vagy egyes cég termékeikre is megadhatók. Biztosított a pontgyûjtés lehetõsége, és az esetleges pont beváltás/levásárlás is egyszerûen megoldható. Pénztár kezelése, listák lekérése központilag és pénztáranként/tálalóhelyenként is. Egyes pénztárgépek illesztésre kerültek, így a napi árak, eladások nyomon követhetõek.

 

Büfé kezelés fontosabb beállítható tulajdonságai

 • Büfé estén önálló raktárkészlet kezelése.
 • Forgalmi listák.
 • Vonalkód, gyorskeresés használata.
 • A dolgozó azonosítása esetén kezelhetõ támogatási keretek, törzsvásárlói akciók.

 

Online pénztárgépes verzió

Az értékesítés során a legtöbb felhasználónál kártyával azonosítottak az étkezõk, ezért számla kiállítása történhet. Ettõl eltérõ üzemeltetési környezetben, amikor nem akarnak vagy nem tudnak a készpénzes fizetésrõl számlát kiállítani, szükség lehet a nyugtával történõ bizonylatolásra. Erre az esetre fejlesztettük ki az értékesítési rendszer kifejezetten online pénztárgéphez kapcsolt változatát. A program kezelõi felülete csak kismértékben tér el a pénztárgép nélküli változattól. A rendszer A038 NAV engedélyszámmal rendelkezik.

Quadro Byte Zrt Adatvédelmi szabályzata